Drukuj

Numer projektu: POIS.01.03.01-00-0077/17

Tytuł projektu: „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przy Alei Niepodległości 8-10”

Cele projektu: Głównymi celami realizacji projektu są zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczonego powietrza. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy zrealizuje te cele poprzez:
- Zmniejszenie przenikania ciepła przez przegrody,
- Docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
- Docieplenie dachu części użytkowej,
- Docieplenie stropu i poddasza użytkowego,
- Docieplenie stropodachu,
- Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego,
- Osuszenie kapilarne ścian i fundamentów,
- Modernizacja oświetlenia na LED.

Założone do osiągnięcia cele są zgodne ze Strategią Europa 2020, długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2000/2020 oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Planowane efekty:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 2019,40 GJ/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 37,59 MWh/rok
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1553,36 GJ/rok
4. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych . Mg 195,15 CO2
5. Spadek emisji pyłu 0,11 Mg/rok.

Wartość projektu:  1 833 649,30 zł

Wartość dofinansowania:  1 540 751,90 zł