Drukuj

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne przedstawiony jest w załącznikach:

1. Słowo wstępne KG PSP
2. Tryb i zasady
3. Wniosek
4. Wzór wypełniania wniosku