• 0000001.jpg
  • 0000002.JPG
  • 0000003.jpg
  • 0000004.jpg
  • 0000005.jpg
  • 0000006.JPG
  • 0000007.JPG
  • 0000008.JPG
  • 0000009.JPG
  • 00000011.jpg
  • 00000013.JPG


Finał projektu partnerskiego gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica

Ponad 6,5 mln zł. z przeznaczeniem na zakup 10 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 2 hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego trafiło do ochotniczych straży pożarnych, w 11 gminach w 6 powiatach w woj. dolnośląskim. 15 listopada br. w Burkatowie, nastąpiło uroczyste przekazanie wozów strażackich  oraz  odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”.

12 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3128/V/16  o przyznaniu dofinansowania dla projektu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród 11 zakwalifikowanych wniosków, tj. 72 punkty na 78 możliwych do uzyskania i jako jedyny otrzymał dotację. Projekt obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, lub poważnych awarii. Wszystkie OSP włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG). Zlokalizowane są w 6 powiatach: świdnickim, wołowskim, średzkim, lubańskim, dzierżoniowskim, jaworskim. W ramach projektu zakupiono 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt hydrauliczny w postaci pomp, nożyc i węży, rozpieraczy ramieniowych, rozpieracza teleskopowego, zestawu do obcinania pedałów w samochodach oraz do wyważania drzwi.

- Zakup 10 nowoczesnych samochodów strażackich i sprzętu, to efekt dobrze przygotowanego wniosku, realizowanego w partnerstwie przez gminę Świdnica, przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego PSP w Świdnicy Tomasza Szuszwalaka i naczelnik Wydziału  Kwatermistrzowsko - Technicznego KP PSP w Świdnicy Sulisława Piotrowskiego. Pragnę im za to merytoryczne wsparcie bardzo podziękować. Zakupione pojazdy z pewnością najbardziej ucieszą strażaków ochotników, których załogi są  bardzo często pierwszymi służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. Jednak głównym celem naszego projektu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gmin i powiatów, w których zlokalizowane są OSP oraz skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i ograniczanie ich skutków, tj. zarówno strat w mieniu jak również w środowisku naturalnym. Sprawna i dobrze wyposażona jednostka OSP skróci czas udzielenia pomocy osobom poszkodowanym do 8 minut zgodnie z założeniami Powiatowego Planu Działań Ratowniczych. Dziękuję kolegom i koleżankom samorządowcom za współpracę i zaufanie, przy realizacji projektu – podkreślała wójt Teresa Mazurek, lider projektu podczas konferencji w Burkatowie.

Statystyka projektu:
6 348 359,51 zł - wartość całkowita
4 037 350,11 zł – przyznane dofinansowanie (63%)

Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów.

Autor: dsw.doba.pl

 

 
 

Szukaj

Logowanie

SŁUŻBA CYWILNA

SERWIS KĄPIELISKOWY

 

 

© 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Licznik odwiedzin

0483150
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Od 19.12.2016r.
125
412
537
2651
9683
19523
483150

Prognoza na dziś
288

4.77%
26.95%
8.57%
2.09%
0.88%
56.73%
Online (5 minuty temu):2
2 gości
Brak zalogowanych

Twój adres IP: 23.21.4.239